projects-sewproject-01

Vijana wanafundishwa ushonaji kwa njia ya kuvitumia vyerehani.

Sew Project 2007

projects-sewproject-02

Vijana wanawashonea nguo wajumbe wa kundi la wageni.