Nyumba mpya ya Shule ya Jumapili na ya shule ya watoto wadogo

Buildings of Nyumba mpya ya Shule ya Jumapili na ya shule ya watoto wadogo:

Sunday School

Sunday School Kindergarden

Sunday School

Sunday School